Kevätkokous vahvisti vuoden 2013 toimintakertomuksen

Vuosi 2013 oli yhdistyksellä värikäs. Yhdistyksen sihteeri jätti tehtävänsä kesken vuoden ja tämä toimintakertomus on tehty poikkeuksellisesti puheenjohtajan toimesta.

Valtuustoryhmä ja toiminta valtuustossa

Valtuustoryhmä kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Kokoukset pidettiin aina ennen valtuuston kokousta ja niissä käsiteltiin ryhmän kannanottoja ja muuta toimintaa valtuustossa. Kokousten pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan verkkosivuilla.

Valtuusto 1/13 21.1.2013: Säästökallion kaava esitettiin palautettavaksi valmisteluun, koska kaavassa oli mielestämme huonosti otettu tonttien suunnat ja epäilimme, että sillä on merkittävä vaikutus tonttien kysyntään. Myös yhden kokoojatien ongelmallisuus ja toimimattomuus oli ryhmän mielestä huonoksi kaavalle. Esityksestämme äänestettiin ja emme saaneet muilta kannatusta.

Valtuusto 2/13 4.3.2013: Valtuustoryhmä jätti kolme aloitetta; Valaistuksen saaminen koirapuistoon, lasten kotihoidon kuntalisä ja luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen. Aloitteet menivät valmisteluun. Perusturvalautakunta ei kannattanut asian eteenpäin menoa. Päätöksestä jätettiin eriävä mielipide.

Valtuusto 3/13 6.5.2013: Valtuustoryhmä esitti kotouttamisohjelman palauttamista valmisteluun. Ryhmän mielestä ohjelmassa oli yhdenvertaisuuden näkökulmasta puutteita, jotka mahdollisesti syrjii kantaväestöä ja antaa mahdollisesti liian vapaat kädet kotouttamisen hoitamiseen. Halusimme myös, että maahanmuuton kustannuksia laskettaisiin ja tuotaisiin valtuuston tietoon, sekä että valtuusto voisi niistä joiltain osin päättää. Kotouttamisohjelmassa ei myöskään oltu kuultu itse maahanmuuttajia. Esityksemme ei saanut kannatusta muilta.

Valtuusto 5/13 14.10.2013: Valtuustoryhmä esitti Pikku-Lahdon tien pyörätien kaavan palauttamista valmisteluun. Syynä tähän olivat kaavan ongelmat turvallisuuden näkökulmasta. Lisäksi ehdotettiin “Aurapakettia”, jolla saataisiin positiivista kasvua sillä, että Auraan investoivia yrityksiä haettaisiin määrätyltä alueelta ja määrätyin parametrein.

Valtuusto 7/13 16.12.2013: Valtuustoryhmä päätti kannattaa Pikku-Lahdontien pyörätien tekemisestä 2014. Perusteluna poikkeavaan esitykseen oli turvallisuus ja asian loppuun saattaminen. Ryhmä oli tietoinen kunnan velan riskitilanteesta suhteessa kriisikunnan kriteereihin. Päätöksen taustalla oli myös kunnan saama ylimääräinen valtionosuus. Valtuustossa todettiin myös, että etukäteiseen “sullle-mulle” politiikkaan perusuomalaiset ei suostu.

Luottamushenkilöt ja toiminta lautakunnissa

Perussuomalaisilla on jäsen kaikissa lautakunnissa. Ylikunnallisia paikkoja ovat maakuntaneuvostossa ja Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymävaltuustossa. Luottamushenkilöpaikkoja muutettiin vuoden aikana siten, että Elorannan ja Laurentin paikkakunnalta muuttamisen takia tehtäviin asetettiin uudet henkilöt. Lautakuntien jäseniä sitoo ennenkaikkea puolueen kuntavaaliohjelman linjaukset. Muutoin yhdistys ei ole ottanut kantaa erityisiin kysymyksiin. Yhteydenpitoa on ollut jäsenien kesken ja sitä toivotaan jatkossakin.

Muut poliittiset toiminnat

Yhdistys on ollut tavattavissa erilaisissa tapahtumissa seuraavasti. Auran markkinoilla maaliskuussa yhdityksen jäsenet ovat olleet tavattavissa teltalla. Samoin joulukuussa järjestettiin Auran joulunavauksen yhteydessä telttatapahtuma. Tapahtumapäivänä arvottiin myös Puolikon Palvelut Oy:n sponsoroima kinkkulahjakortti Auran Palvituotteeseen. Puolueen lehteä on jaettu eri kokoisena peittona useita kertoja vuoden aikana. Jakelua on hoitanut pääosin yhdistyksen jäsen Ilkka Soukka. Joulutapahtumaan jaettiin myös lehden kyljessä mainos, jonka suunnittelusta ja tulostuksesta vastasi Haapanen.

Yhdistys piti kevätkokouksen syksyllä ja syyskokouksen heti vuoden 2014 alussa.

Media

Viikkolehdessä ei vuoden aikana julkaistu yhtään kannanottoa. Joulutapahtumaan oli mainos lehdessä ja kansanedustaja Heikkilä julkaisi myös siihen liittyvän mainoksen. Yhdistyksen kotisivut olivat muutoksen alla koko vuoden Äärelän jätettyä tehtävänsä. Puolueen lehdessä julkaistiin kaksi juttua liittyen Ilkka Soukan lehden jakeluun ja kinkkuarvonnan voittajan lahjakortin saaminen.

Aura 27.2.2014

 

Ari-Pekka Haapanen

Auran Perussuomalaiset Ry

Puheenjohtaja

 

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa